"AZ EREDMÉNYES CSAPAT"

“A gazdasági sikereket nem egy ember éri el, hanem a csapat.”

(Steve Jobs)

“Az EREDMÉNYES CSAPAT”

 

EREDMÉNYESSÉG FELSŐFOKON – FEJLESZTÉSI PROGRAM

 

Összefoglaló az eredményes csapattá válás 4 szintjéről

Lépcsők, melyeket nem lehet átugorni…

Vizsgálatok mutatták ki, hogy a közösségek csapattá alakulásának kötött „táncrendje” van. Négy fejlődési szakaszon kell a közösségnek keresztülmennie, mielőtt véglegesen megerősödne.

Az alakulás egymás és a csoport előtt álló feladat megismerése. A viharzás kritikus szakasz, amelyben az egyéni különbségek és konfliktusok felszínre kerülnek, és a státusokért és különböző szerepekért folyó versengés megjelenik. A normázás az a szakasz,
amelyben közös csoportnormák, attitűdök és szerep meghatározások kialakítása és elfogadása révén ezek a konfliktusok megoldódnak. Végül a működés szakasza azt jelenti, hogy kialakul a személyes kapcsolatok és a feladatmegosztás szilárd mintája, ami lehetővé teszi, hogy a csoport elkezdje normális működését.” (Joseph Forgas: A társas érintkezés pszichológiája, 1994)

Ez a folyamat minden csapatnál elindul, átszerveződésnél pedig újra kezdődik. Kérdés viszont, hogy milyen gyorsan meg végbe, és milyen végeredménnyel zárul?

Tréning sorozatunk e folyamatot felgyorsítja, és kézben tartja, így a csapat hamarabb éri el a tőle elvárt teljesítményt.
Hasonlóan a fenti négy szakaszhoz, négy szintre bontottuk azt a folyamatot, mely során az egyének halmaza csapattá alakul.

EREDMÉNYESSÉG FELSŐFOKON

 I. A bizalmi kapcsolat
II. Egy mindenkiért, mindenki egyért
III. Maximális teljesítmény
IV. A próbatétel

BIZALOM
ELKÖTELEZŐDÉS
EGYÜTTMŰKÖDÉS/TELJESÍTMÉNY
EREDMÉNYESSÉG

I. A bizalmi kapcsolat

Első szintű tréningünkön a bizalmi szint megemelését célozzuk. Rövid, játékos és izgalmas feladatok sorozatával terheljük a résztvevőket, miközben keverjük a csoportok összeállítását.

Eredmény: Összerázódott csapat, ahol a tagok közötti bizalom megerősödött.

CÉL: A résztvevők közötti bizalom növelése, és ezen keresztül a csapatteljesítmény növelése.

 További lehetséges célok:

 • az egyén belső erejének, teljesítő képességének megismerése és fejlesztése;
 • az együttműködés, az összetartozás megerősítése;
 • az egyéni felelősségvállalás fontosságának megértése;
 • új munkatársak, új csapattagok beilleszkedése;
 • terepet adni az új kulcsemberek bemutatkozásához;
 • lendületet adni a csapat további munkájához.

 

Hasznok:

Egyén: Lehetőség a bemutatkozásra, addig nem ismert oldalaink megmutatására. Olyan dolgozók közelebb hozása, akik nem találkoznak sokat a mindennapok során. Régebbi feszültségek feloldása. Saját erősségek felismerése a többiek visszajelzésén keresztül.

Csapat: Megerősödött a bizalom, a következő munkanaptól fogva a munkatársak nagyobb kedvvel dolgoznak. A csapattagok felismerték, hogy egyéni céljaik nagymértékben a csoport teljesítményétől függenek. Hamar megtörtént az új kollégák beilleszkedése. Kisebb az esély a klikkesedésre.

Cég: Növekedett a bizalom a feladatok és a cég iránt. Érzékelhetően gyorsabban oldják meg a feladatokat. Kevesebb a gazdátlan feladat, kevesebb az egymásra mutogatás a konstruktív hozzáállás miatt. Lehetőség új fejezet nyitására a cég/szervezet életében.

Mi történik, ha kimarad?

A csapat megfelelő bizalmi szintek hiányában az első komolyabb terhelésnél gyengén teljesít, vagy akár kudarcot vall.

 

Időtartam: 2 nap

II. Egy mindenkiért, mindenki egyért!

A második szintű tréning célja a közös célok és az egymás iránti elkötelezettség kialakítása folyamatosan erősödő terhelés mellett. Tréningünkön egyre magasabb szintű egymásrautaltságot építünk bele a feladatokba. Az egyén felismeri, hogy nem bújhat el a csapat mögé, és a csapat épít az egyén teljesítményére.

Eredmény: A csapat egymás iránti elkötelezettsége, szolidaritása megnő és ebből kifolyólag teljesítménye növekszik.

 

CÉL: Teljesítménynövelés az egymás iránti elkötelezettség megteremtésével.

További lehetséges célok:

 • az egymás iránti elkötelezettség, az egymásra utaltság tudatosítása;
 • a csapat probléma-megoldási készségének fejlesztése;
 • a problémák különböző szemszögből történő vizsgálata;
 • a konfliktusok szerepének és helyének megértetése a szervezet életében.

 

Hasznok:

Egyén: A többiek tiszteletéből, megbecsüléséből, a valahova tartozás érzéséből származó önbizalom és hajtóerő. Az egyén tisztában van helyével és szerepével a társaságban.

Csapat: Annak megtapasztalása, hogy egymásnak elkötelezett társakkal együtt sokkal jobb és könnyebb dolgozni. Az egymás iránti elkötelezettség, mint hajtóerő által produkált sikerek megjelenése. A sikerélmény együttes megélése.

Cég: Hatékonyabb és gyorsabb munkavégzés. A csoportnak híre megy más szervezeti
egységek körében is.

 

Mi történik, ha kimarad?

Sok idő és energia megy el a szervezésre, a szerepek kialakítására. A csoporttagok között versengés alakul ki, ami a bizalmat gyengíti. Klikkesedés indulhat el, megnehezítve az új dolgozók beilleszkedését.

 

Időtartam: 2 nap

III. Maximális teljesítmény

Célunk a gyors és hatékony együttműködés. Ehhez felhasználjuk a korábbiakban tanultakat. A csapatot tesztkörnyezetbe helyezzük melyben komplex feladatokon keresztül együttműködési modelleket alakítanak ki.

Eredmény: Saját, különböző helyzetekben felhasználható, teljesítmény orientált folyamat modell, amit a csapat maga alakított ki. A problémák gyorsabban és hatékonyabban oldódnak meg.

 

CÉL: Közös elvek mentén teljesítményorientált együttműködési folyamatok kialakítása.

További lehetséges célok:

 • a csúcsteljesítmény összetevőinek közös kialakítása a csapatban;
 • az egyén szerepének tudatosítása, vállalásainak hangsúlyozása a csapat munkájában;
 • közös munkamódszer létrehozása;
 • az előkészületek, a döntések és a végrehajtás arányának kialakítása;
 • az időnyomás helyes kezelése.

 

Hasznok:

Egyén: Együttműködési módszerek és modellek a feladatmegoldásokhoz. Kommunikációs szabályok fontosságának felismerése és betartása. Szereposztás és ütemezés szabályainak ismerete. Megtapasztalja: inspiratív környezetben jobban jönnek az ötletek, könnyebb a munkavégzés.

Vezetőként: Kerüli a kézi vezérlést, nem veszi a nyakába a feladatokat beosztottjai helyett. Figyeli a probléma pontos meghatározását, hatékonyabban delegál, motivál, ellenőrzési pontokat iktat be. Ügyel a megfelelő időben történő dicséretre, jutalmazásra. Tudatosan igyekszik nyertes-nyertes játszmákat kialakítani a beosztottai között, hogy elkerülje a versengést.

Csapat: Kevesebb a vita, jobban figyelnek a cél elérésére. Saját megoldási módszereket fejlesztenek ki a problémák kezelésére. Növekszik a felelősségtudat. Időt és figyelmet fordítanak az olyan csapattagokra, akik számára az időnyomás vagy maga a probléma komoly stresszt jelent.

Cég: A csapat kitalálta saját közös nyelvét, módszertanát. A csapat elébe megy a feladatoknak. A csapat működése, szervezeti kultúrája kihat más szervezeti egységek működésére is.

 

Mi történik, ha kimarad?

A csapattagok bíznak egymásban, de a szövetségük nem terhelhető meg rövid határidős vagy komolyabb vállalással, kihívással. Nem automatikusak a feladatvállalások és leosztások egymás között. Kudarc esetén a csapattagok egymást okolják ahelyett, hogy közösen megkeresnék és kiküszöbölnék a kudarc okait. Megtörténhet, hogy néhányan elhagyják a csapatot a felgyülemlett stressz miatt egy-egy nehezebb időszak után.

 

Időtartam: 2 nap

IV. A próbatétel

Mi kell ahhoz, hogy egy szervezet – hasonlóképpen a sportolókhoz – újból és újból csúcsteljesítményre legyen képes?
Célunk, hogy belső elvárássá alakítsuk a résztvevőkben a gyakori csúcsteljesítmény elérését. A tréningen a résztvevők megtapasztalják, hogy nincs lehetetlen: a problémák többségéről mi döntjük el, hogy megoldhatók-e vagy sem.

Eredmény: A tréning végére begyakorlják az igazi együttműködés módszereit és megnő az önbizalmuk a közös teljesítésre. Elhiszik, hogy bármire képesek.

 

CÉL: Nehéz helyzetekben letesztelt, kipróbált, hatékonyan működő együttműködési modell alkalmazásának készségszintre fejlesztése.

További lehetséges célok:

 • megerősödő szemlélet: a gyakori csúcsteljesítmény igénye nem feltétlenül rossz dolog, hanem kihívás, egyfajta tanulási lehetőség;
 • tudatosítani, hogy a „lehetetlen feladat” legtöbbször csupán a feladatról alkotott hit, felismerni, hogy e vélekedés leküzdése viszi el a legtöbb energiát;
 • közös megoldást megtalálása a folyamatos teljesítmény kényszer okozta problémákra: nehéz körülmények között a bizalom, a közös cél hamarabb „felejtődik el”;
 • a csapat probléma-megoldási készségének továbbfejlesztése;
 • a fegyelem fontosságának megmutatása válsághelyzetben.

 

Hasznok:

Egyén: Megtapasztalja, hogy a siker fejben dől el. Átéli a pozitív gondolkodás, a hit, a gondolat teremtő erejét. Erősen bízik magában, eredményesen kezeli a stresszt. Hatékonyan, rövid idő alatt old meg konfliktus helyzeteket.

Csapat: Eredményorientált gondolkodás. Kipróbált és begyakorolt együttműködési módszereink, szabályaink vannak. Higgadtan, tudatosan kezeljük a váratlan helyzeteket.

Cég: Bárhol, bármikor bevethető, teljesítő csapat.

 

Mi történik, ha kimarad?

A csapat a múltbeli eredményeiből próbál élni. A tagok megelégednek azzal, hogy egyszer-kétszer jól teljesítettek, de ez nem feltétlenül garancia arra, hogy újból jól szerepeljen az új, állandóan változó kihívások között.

 

Időtartam: 2 nap

Az EGYÜTTMŰKÖDÉS FELSŐFOKON Fejlesztő Program MÓDSZERE

Az alábbi listán bemutatott folyamat során együtt haladunk a résztvevőkkel, gyakorlatról gyakorlatra.

 

Tréningünk a tapasztalati tanulásra épít. Csak arra a tudásra és élményanyagra építünk, amit a résztvevők a tréningen helyben, közösen megéltek és megbeszéltek. Nem oktatunk, hanem együtt a csapattal, közösen állítjuk össze az együttműködési modelleket. Minden feladatot értékelő megbeszélés, és a tanulságok megfogalmazása követ. Ez a szerkezet hozza létre az élményhez kapcsolt információátadást, amely a hagyományos módszerekhez képest jóval hatékonyabb.

A TANULÁSI PIRAMIS

Megmaradási arányok

Tréningjeinken a résztvevők az utolsó két technikával találkoznak, így a mindennapi munkában a tanultakat nagy hatékonysággal tudják alkalmazni, hasznosítani.